Kategorier
Partihop

René Christensen skifter fra DF til Moderaterne

Skrevet af Mathias Schwartz Kirkegaard, politisk analytiker fra Partihop.dk

I mange år var René Christensen finanslovsforhandler for Dansk Folkeparti, men for tiden er han ikke medlem af Folketinget, men derimod byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune. Det er således et byrådsmandat, han i dag har taget med over til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen.

De begrundelser han giver, har ifølge analysemodellen fra Partihop.dk sin vægt i Dansk Folkepartis udvikling – samt de mere strategiske overvejelser om at komme tætter på magten (for at gennemføre politik). Her følger en analyse af en Ritzau-artikel samt René Christensens eget Facebookopslag.

Dansk Folkeparti har bevæget sig væk fra magten

“Man kommunikerer på andre måder på sociale medier, hvor man har mere kant og de her ting. Det er ikke min stil”, siger René Christensen blandt andet til Ritzau, og det er en udviklingsforklaring: DF har udviklet sig i en forkert retning, mens René Christensen er den samme.

“Det fungerer nok udmærket i forhold til nogle vælgere. Men politik handler ikke kun om at blive valgt. Det handler også om at gøre en forskel. Jeg er i politik for at gøre en forskel, og jeg vil gerne være så tæt på magten som overhovedet muligt”, følges der op i Ritzau-artiklen, hvilket mere er en begrundelse, der går på taktik – med henblik på at få politik gennemført.

“Når tingene flytter sig, så er der på et tidspunkt for meget, der er gået i minus, og for lidt, der er gået i plus”, forklarer han, hvilket igen er en udviklingsbegrundelse. Det er ikke ham selv, der har udviklet sig, men derimod partiet. Til Ritzau siger han også, at dansk politik ”er ved at blive for hårdt”.

I Ritzau-artiklen bliver spurgt ind til EU-politikken, hvor Moderaterne er markant mere positive end DF, og til det svarer René Christensen, at han selv var imod, at DF skulle gå ind for at forlade EU, men at det ikke var til afstemning i Folketingsgruppen.

I hans eget Facebookopslag svarer han ikke bare på spørgsmål, men får derimod selv lov at sætte rammerne for, hvordan vi skal forstå partihoppet. Her er det i høj grad udviklingen i Dansk Folkeparti, han sætter ord på som begrundelse: De har bevæget sig væk fra magten. Hans politiske holdninger harmonerer ikke længere med partiets – efter partiet har ændret kurs. Det er ikke ham selv, ifølge hans egen forklaring.

På den måde er hans partihop delvist begrundet i Dansk Folkepartis udvikling – og delvist begrundet i ønsket om at komme tættere på magten – og altså få gennemført politik.

Tættere på magten – borgmestermagten?

Det hører også med til historien, at René Christensen var meget tæt på at blive borgmester i Guldborgsund Kommune ved sidste kommunalvalg, og det er meget muligt, at en konstituering vil forløbe mere gnidningsfrit efter næste kommunalvalg, hvis han er moderat i stedet for DF’er. Som René Christensen selv siger til Ritzau om Moderaternes arbejde (på Christiansborg):

“Det er det her med, at alt politik ikke skal være fuldstændig firkantet. At man enten går den ene eller den anden vej. Partiet har selvfølgelig en retning, og det er et borgerligt parti på midten, der kan se sig selv arbejde til begge sider”.

Facebookopslag 14. februar 2024
“Kære Alle
Dette kommer nok som en overraskelse, men efter grundig overvejelse har jeg i dag truffet den beslutning, at melde mig ud af Dansk Folkeparti og i stedet melde mig ind i Moderaterne.
Jeg synes, at Dansk Folkeparti flytter sig længere og længere væk fra magten. Det er derfor vigtigt for mig at understrege, at dette partiskifte udelukkende afspejler, at mine politiske holdninger ikke længere harmonerer med den kurs, Dansk Folkeparti følger. Men jeg har været meget glad for at være med. Der har været mange flere lyse timer end mørke, og jeg ønsker DF al held og lykke med den politik, som de nu har valgt.
Jeg vil gerne sige tak til DF-lokalbestyrelse i Guldborgsund og den samlede DF-byrådsgruppe for et godt og konstruktivt samarbejde gennem alle årene.
I valget af Moderaterne har jeg blandt andet lagt vægt på, at partiet vil frisætte kommunerne ved at modernisere den offentlige sektor og gøre op med bureaukrati. Kommunerne har brug for mere frihed til opgaveløsningen, hvor særligt beskæftigelsesområdet trænger til en frisættelse. Kommunerne skal se borgerne som en ressource, og ikke som i dag, hvor lovgivningen ofte er så stiv, at den ikke giver mulighed for individuelle tiltag. Samtidig er erhvervsudvikling, lokalt og nationalt, af absolut vigtighed for et skattefinansieret samfund som det danske.
Politisk føler jeg mig hjemme hos Moderaterne, og jeg ser frem til at samarbejde med dem.
Jeg vil gerne takke alle jer, der har støttet mig, hjulpet mig og stemt på mig gennem årene. Jeg sætter stor pris på jeres opbakning og jeg vil fortsætte kampen og håber at I vil følge med.
Med venlig hilsen
René Christensen,
Viceborgmester i Guldborgsund Kommune
Moderaterne”