Kategorier
Det Radikale Venstre (B Socialdemokratiet (S)

Ida Auken skifter igen: Nu Socialdemokrat

Skrevet af Mathias Schwartz Kirkegaard, redaktør

Ida Auken har tidligere været folketingsmedlem og minister for Socialistisk Folkeparti (SF), men efter en periode at have repræsenteret Det Radikale Venstre (B) i 7 år, har hun i dag annonceret sit skifte til Socialdemokratiet.

Her på Partihop.dk kigger vi efter flere forskellige typer af budskaber fra de hoppende politikere. Det kan være, at de personligt har udviklet sig, deres hidtidige parti har udviklet sig – eller det kan være, at det nye parti har bevæget sig så tæt på dem personligt, at politikeren faktisk passer bedre ind her – end i det hidtidige parti. Det hænder også, at forklaringen er, at verden har udviklet sig – men partiet ikke har reageret på det.

Andre gange er det personrelateret: Det kan være konflikter med kolleger i det nu forhenværende parti eller en rigtig god samarbejdsrelation i det nye parti. Sidstnævnte argument ser vi ofte i byrådspolitik.

Ida Aukens største og eneste argument i sin begrundelse for skiftet handler om grøn omstilling: Både befolkningen og erhvervslivet skal kunne følge med, hvis det skal blive til noget. Hun argumenterer, at Radikale var pragmatiske dengang for 7 år siden, men at partiet sidenhen er rykket væk fra den pragmatiske midte: “Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg længe har været uenig i den retning, og da den nye ledelse har tilkendegivet, at man forsætter linjen, tænker jeg, at det er bedst, at vores veje skilles.”

Det er et eksempel på en argumentation om, at det er det hidtidige parti, der har udviklet sig i en forkert retning – væk fra magt og indflydelse. Hun skifter så til et parti, hvor der er magt og indflydelse, så hun kan få sin dagsorden igennem.

I Ida Aukens begrundelse er der reelt kun ét budskab, som jeg ser det, og det handler om nødvendigheden af en klimapolitik, hvor regering, erhvervsliv og befolkning alle går i samme retning – og det kræver politiske forlig og magt.

Det er som sådan et fair nok synspunkt. Oftest bevæger man sig dog væk fra indflydelse, når man skifter parti, da partihoppere har sværere ved at blive genvalgt – og ofte vil blive set skævt til i det modtagende parti.

 

Kære Alle

 

I dag har jeg meldt mig ind i Socialdemokratiet. De har taget godt imod mig, hvilket jeg er meget glad for. Jeg vender nu samtidig tilbage til Christiansborg efter min orlov og glæder mig til komme i gang med det politiske arbejde.

 

Politik handler om at skabe forandringer. Det kræver, at man er klar til at tage ansvar for helheden og samarbejde bredt. Jeg ved, at forandringer er lette at ønske sig og svære at få til at ske. Det gælder ikke mindst den grønne omstilling, hvor man må have befolkningen med sig, hvis det skal lykkes, ligesom et tæt samarbejde med erhvervslivet er afgørende. Den balance og blik for helheden, mener jeg, at Socialdemokratiet bedst repræsenterer.

 

Samtidig er det et farvel til Radikale Venstre. Jeg har været glad for at arbejde med klima og miljø i Radikale og har været med til at sikre både klimalov og adskillige energiaftaler sammen med dem. Der er mange mennesker i partiet, som jeg vil savne, og jeg ser frem til, at vi forsat skal samarbejde i Folketinget. Da jeg for 7 år siden meldte mig ind i det Radikale, havde jeg lært partiet at kende som et pragmatisk og resultatorienteret parti. Det er min oplevelse, at Radikale Venstre under de senere års ledelse har bevæget sig væk fra den tilgang og dermed også fra midten af dansk politik. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg længe har været uenig i den retning, og da den nye ledelse har tilkendegivet, at man forsætter linjen, tænker jeg, at det er bedst, at vores veje skilles.

 

Vi har fået 10 år af forskerne til at vende udviklingen på klimaområdet, hvis vi skal undgå, at klimaforandringerne kommer ud af kontrol. Danmark er helt afgørende i den sammenhæng. Vi har skabt et vindmøllemirakel, der gør, at grøn energi nu er billigere end sort energi. Jeg håber og tror, at vi de kommende år kan skabe tilsvarende banebrydende nytænkning i vores landbrug og i dansk industri. På den måde kan vi som et lille land være med til at lede verden i den nødvendige omstilling. Jeg glæder mig til at skabe forandringer sammen med mine nye kollegaer i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Jeg har respekt for, at jeg kommer ind i et parti med mange dygtige mennesker og lige skal lande. Men jeg håber, at jeg med afsæt i mine mange års politiske erfaringer på området, kan gøre en forskel ikke mindst i forhold til klima, miljø og natur.

 

Kh Ida

Kategorier
Partihop RV) Socialdemokratiet (S)

Får Mette skylden? – Mahad Yussuf skifter fra S til B i Aarhus

Analyse skrevet af Mathias Schwartz Kirkegaard (cand.scient.pol)

Det aarhusianske byrådsmedlem Mahad Yussuf skifter 26. august 2020 fra Socialdemokratiet til Det Radikale Venstre.

Skiftet hører til i kategorien “det er ikke mig, men dig”, da Mahad Yussuf peger tilbage på sin affektion for Svend Auken. Han skælder ud på Socialdemokratiets udvikling på det værdipolitiske område.

Tidligere på måneden har Mahad Yussuf, der selv har somalisk baggrund, udtalt sig kritisk om sin egen socialdemokratiske borgmester Jacob Bundsgaards udmeldinger om coronasmitten blandt somaliere i Aarhus. På landsplan har Mette Frederiksen også fremhævet smitten i de somaliske miljøer.

Ofte har partihoppere også en fortælling om personlig udvikling a la “jeg er blevet klogere”. Andre gange er der en reference til en udenforstående begivenhed a la “der er nu opstået en klimakrise”, der angiver en grund til partiskiftet.

Personlig udvikling mod de radikale?

I begrundelsen fra Mahad Yussuf er der måske antydningen af en personlig udvikling i form af “vokset fra hinanden”-argumentet. Det er heller ikke klassiske socialdemokratiske slagord, der præger begrundelsen. Ord som “solidaritet” og “lighed” optræder eksempelvis ikke, men der er blevet plads til radikale slagord om forskellighed, ligeværd og frisind.

Det er interessant, at han faktisk får skrevet, mere eller mindre mellem linjerne, at “et samfund bygget på forskellighed” ikke giver “reelle udfordringer”. Det identificerer jeg ikke som en klassisk socialdemokratisk tese, hvor “lighed” (og dermed ofte også “enshed”) og sammenhængskraft bliver tillagt en vis værdi.

På Facebook skriver Mahad Yussuf blandt andet om partiskiftet (mine fremhævninger):

“Det er tid jeg vil se tilbage på med stor glæde lige siden jeg, som ung mand, blev inspireret af Svend Auken i at involvere mig i politik. I de sidste par år har jeg desværre måtte erkende, at partiet og jeg er vokset fra hinanden i forhold til den værdipolitiske linje på landsplan.

For mig handler politik om at kæmpe for et rummelig Danmark, som har plads til forskellighed.

Vi er nødt til at acceptere hinandens forskellighed, og et samfund som er bygget på forskellighed, er et stærkt og robust samfund. Jeg ønsker et samfund, hvor vi kæmper sammen om og imod de reelle udfordringer vi står overfor. Jeg ser værdier som ligeværd, frisind og tillid, som skal være det bærende kraft i vores samfund.

Den kamp kan jeg bedst kæmpe som del af Radikale Venstre, hvor værdipolitikken er det, der samler – ikke det, der splitter.

Derudover kommer han også ind på klimaomstillingen, det gode børneliv og idrætspolitikken.

https://www.facebook.com/mahad.yussuf.5/posts/2065791140232552