Kategorier
Det Konservative Folkeparti (C) Partihop Venstre (V)

Randers: Christina Kjærsgaard skifter fra Venstre til Konservative

En egentlig nyhed er det ikke længere, men den 20. januar 2021 skiftede Christina Kjærsgaard fra Venstre til Det Konservative Folkeparti i Randers. Byrådsmedlemmet har sendt en pressemeddelelse ud med kommentarer fra det eksisterende byrådsmedlem Daniel Madié samt den nye formand.

Hun nævner begrundelser for partihoppet, der lander i to forskellige kategorier: Mulighed for at få politik igennem (herunder at blive genvalgt?) samt problematiske sager i Venstre (både lokale sager og landspolitisk).

Derudover afviser hun eksplicit én hyppig begrundelse for partihop: At hun har ændret holdninger. Det siger noget om lokalpolitik, at man så tydeligt kan afvise at have ændret holdninger, men så alligevel kan skifte til et parti stiftet på et helt andet ideologisk grundlag. Det vidner om den pragmatisme, der er i lokalpolitik, hvor de enkelte (mærke-)sager samt personlige relationer har stor betydning.

De landspolitiske meningsmålinger

En gammel talemåde siger, at “når krybben er tom, så bides hestene”. Der er en tendens til at acceptere fejl og uenigheder, hvis meningsmålingerne er gode – og alle står til genvalg. Det er lige nu, at kandidatlisterne bliver færdiggjort, så hvis man ønsker at stille op for et andet parti, så er det nu, politikeren skal skifte.

Vi ser lige nu en tendens til, at politikere fra LA, DF og V af den årsag skifter til NB og C i den blå lejr.

Pressemeddelelse: Christina Kjærsgaard skifter parti til Det Konservative Folkeparti.

Jeg har efter megen overvejelse, over en længere periode nu truffet beslutningen om at skifte parti til Det Konservative Folkeparti, som jeg fremadrettet vil repræsentere i Randers Byråd.

At skifte parti er ikke et nemt valg for en politiker, men dette er en velovervejet beslutning, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er den rigtige, hvis jeg skal have mulighed for at gennemføre den politik, jeg står for lokalt.

Der er gået snart 10 år, siden jeg første gang meldte mig ind i den politiske verden. Det sidste år til halvandet har på flere fronter trukket tænder ud – og nu er bægeret mere end fuldt!

Jeg skifter parti, fordi jeg ikke længere kan se mig selv i flere af de beslutninger, som Venstres nuværende formand Jacob Ellemann Jensen har taget.

Herunder hele forløbet omkring tidligere næstformand i Venstre Inger Støjberg, Politiforliget som V ikke blev en del af, Minksagen, som V ikke håndterede elegant og Metoo sagerne, hvor jeg synes, at man burde have haft en mere nuanceret debat.

Jeg skifter parti, fordi Venstres Byrådsgruppes holdninger og mine igennem de sidste 1,5 år ikke altid har været forenelige.

Jeg håber, at mine vælgere ved, hvad jeg står for.

Det ændrer sig ikke, fordi jeg skifter parti.

Mine grundholdninger forbliver de samme.

Jeg ønsker Venstre i Randers held og lykke med deres politiske projekt.

Vi vil fortsat være gode kollegaer i Randers Byråd.

Jeg ser frem til et tættere samarbejde med Daniel Madie og Det Konservative Folkeparti´s bagland.

Jeg kender Daniel som mangeårig konservativ Byrådspolitiker i Randers Kommune.

Vi bliver et stærkt borgerligt team og jeg glæder mig helt vildt til samarbejdet.

AF: Daniel Madié Byrådsmedlem for konservative

Jeg ønsker Christina Kjærsgaard hjertelig velkommen i den konservative gruppe.

Fra byrådsmøderne kender jeg – og alle der følger møderne – Christina som velforberedt, veltalende og optimistisk i sine sagsfremstillinger.

Jeg kender endnu bedre Christina fra det udvalgsarbejde som fylder mest i en politikers arbejde.

Vi har begge to en plads i udvalget for sundhed, kultur og fritid. Her har jeg gennem flere år oplevet Christina som meget engageret og dygtig.

Her har vi altid haft gode diskussioner og meningstilkendegivelser. Christina er skarp, så jeg glæder mig meget til at arbejde endnu mere sammen med hende.

Af: Bo Vestergaard Hansen Vælgerforeningsformand

På partiets vegne ønsker jeg Christina Kjærsgaard velkommen i Det Konservative Folkeparti.

Det er rart at få dygtige og engagerede medlemmer, som deler de konservative holdninger og politiske standpunkter. Jeg er sikker på at Christina bliver et aktiv for hele vores organisation, og jeg glæder mig til, at hun og vores konservative bagland kommer godt afsted med at fremme en god politik i Randers kommune.

Kategorier
Lokalliste Venstre (V)

Borgmester plus fem hopper fra V i Tønder

Analyse skrevet af Mathias Schwartz Kirkegaard (cand.scient.pol), redaktør

Det er en hoppedag af de store! 6 byrådsmedlemmer fra Tønder Kommune, herunder borgmesteren, forlader Venstre og opretter en ny lokalliste. Listen hedder ‘Tønder Listen’ og borgmester Henrik Frandsen tager følgende med over på den nye opstillingsliste:

  • René Andersen
  • Daisy Dahl
  • Irene Holk Lund
  • Bo Jessen
  • Anita Uggerholt Eriksen

Henrik Frandsen blev af Venstre vraget som borgmesterkandidat, trods han er siddende borgmester, og i stedet har partiet valgt den lokale erhvervsmand Martin Iversen som borgmesterkandidat.

Ifølge TvSyd har Henrik Frandsen hen over sommeren ofte spurgt sig selv, om han ikke bare skulle være en god partisoldat og erkende nederlaget og blive i Venstre, men: “Jeg er Tønder-borger og føler ikke, at min tid er ovre som borgmester i Tønder. Jeg vil gerne gøre mit arbejde færdigt”, siger han til TvSyd.

I det her tilfælde er det således loyaliteten overfor kommunen eller lokalsamfundet, der er over loyaliteten til partiet.

𝙿𝚛𝚎𝚜𝚜𝚎𝚖𝚎𝚍𝚍𝚎𝚕𝚎𝚕𝚜𝚎, 𝚍𝚎𝚗 𝟷𝟺. 𝚘𝚔𝚝𝚘𝚋𝚎𝚛 𝟸𝟶𝟸𝟶

𝐁𝐨𝐫𝐠𝐦𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐮𝐝 𝐦𝐞𝐝 𝐧𝐲𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢

Et nyt parti – Tønder Listen – ser nu…

Slået op af Tønder ListenOnsdag den 14. oktober 2020

DR citerer Henrik Frandsen: “Tønder Listen vil stå for det, som vi blev valgt ind på i 2017. Det gode, konstruktive samarbejde. Det brede samarbejde, hvor vi vil skabe vækst og udvikling i Tønder Kommune”. Angiveligt mener Henrik Frandsen, at der er udstukket en ny retning centralt fra partiet Venstre: “Vi må bare sige, at de få udmeldinger, vi har fået fra Venstre, det er sådan noget med, at Socialdemokratiet skal være hovedfjenden og vi skal have ensrettet meningerne i Venstre”.

Det personlige: Udvikling og ambitioner?

Generelt er der flere partihoppere, der angiver en personlig udvikling som en årsag til partihoppet. Henrik Frandsen refererer tilbage til sidste lokalvalg, så er det for at slå fast, at det ikke er ham selv – eller de andre partihoppere – der har flyttet sig. Det er derimod det parti, han forlader, der har flyttet sig i en forkert retning. Det er dog strategien, frem for de grundlæggende værdier, der har ændret sig. Derfor refererer den nye liste til de seneste 3 års kurs og til deres Venstreværdier.

Når nu borgmester Henrik Frandsen er blevet vraget som borgmesterkandidat, så kunne man også tænke, at de personlige ambitioner også spillede ind. Det interessante er dog, at den nye liste hiver hele 5 ekstra byrådsmedlemmer med over – i en kommune hvor Venstre, som de forlader, ved sidste valg fik 44 % af stemmerne.

Hvis de personlige ambitioner var afgørende, så burde de have bidt sig fast i bordkanten for at “vente på deres tur”. Ydermere havde de nævnte personer løbende én efter én fortalt, at de slet ikke ville stille op næste gang. Derfor tænker jeg godt, vi kan afvise, at de personlige ambitioner spillede en afgørende rolle.

𝙿𝚛𝚎𝚜𝚜𝚎𝚖𝚎𝚍𝚍𝚎𝚕𝚎𝚕𝚜𝚎, 𝚍𝚎𝚗 𝟷𝟺. 𝚘𝚔𝚝𝚘𝚋𝚎𝚛 𝟸𝟶𝟸𝟶
𝐁𝐨𝐫𝐠𝐦𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐮𝐝 𝐦𝐞𝐝 𝐧𝐲𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢
Et nyt parti – Tønder Listen – ser nu dagens lys i Tønder Kommune. Initiativet kommer fra borgmester Henrik Frandsen, der sammen med seks andre, nu forlader Venstre for at gå til valg i 2021 i nyt regi. Målet er at skabe et politisk alternativ, der kan sikre, at Tønder Kommune fortsat er i balance.
Gennem de seneste måneder har initiativtagerne fået utallige opfordringer til at starte en ny liste. Opfordringerne er kommet fra mange sider, ikke mindst fra vælgere, der føler sig hjemløse efter, at Venstres kommuneforening har foretaget et dramatisk kursskifte i deres måde at gribe kommunalpolitik an på.
– Nu er tiden kommet, hvor vi er parate til at præsentere “Tønder Listen”, siger Henrik Frandsen, borgmester i Tønder Kommune, – den nye liste i Tønder Kommune bliver et alternativ til det eksisterende Venstre, og vi vil fortsat stå for det, som vi personligt hver især har stået for gennem mange år og senest har søgt at oppebære de sidste snart 3 år.
𝐄𝐫𝐟𝐚𝐫𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐞𝐫𝐞 𝐛𝐚𝐠
Den nye liste består fra starten af seks erfarne politikere fra Venstres gruppe i kommunal-bestyrelsen samt Venstres faste suppleant. De har alle syv her onsdag morgen meddelt deres vælgerforening, at de ikke længere er medlemmer af Venstre. Det betyder også, at de seks fremover vil være en selvstændig gruppe i kommunalbestyrelsen.
– Vi er nu trådt ud af Venstre. Vælgerne skal dog ikke være i tvivl om, at vi fortsat har gode Venstreværdier i vores hjerter. Og vi vil fortsætte med at være de politikere, som vælgerne kan have tillid til, og som i fællesskab med andre vil sikre en balance i hele Tønder Kommunes udvikling – også efter november 2021, siger Henrik Frandsen.
𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢𝐤 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐝𝐬𝐞𝐧 𝐬𝐤𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐬𝐚𝐭 𝐯æ𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐠𝐦𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫
Tønder Listen vil nu frem mod kommunalvalget i november 2021 samle et stærkt hold af kandidater. Borgmesterkandidat for listen bliver borgmester Henrik Frandsen med det mål samlet set at få så godt et valg som muligt samt at få mest muligt indflydelse efter valget.
Ny gruppeformand for Tønder Listen er Anita Uggerholt Eriksen, og hun siger: – I Tønderlisten vil vi arbejde på og stå for det brede samarbejde. Vi vil fortsætte de mange gode initiativer, der er igangsat i denne byrådsperiode og stå for udvikling og igangsætning af nye initiativer, der skal sikre en endnu bedre kommune i fremtiden. Det er alt sammen noget, som Henrik Frandsen har arbejdet hårdt og dygtigt for, og derfor peger vi på ham som vores borgmesterkandidat.
For yderligere information, kontakt venligst formand Henrik Frandsen på telefon 21244089 eller hfr@toender.dk eller en af de øvrige i gruppen.

Kategorier
Liberal Alliance (LA) Partihop Venstre (V)

Heidi Wang skifter fra LA til V i Kbh

Heidi Wang skifter tilbage Venstre, efter hun de sidste 10 år har repræsenteret Liberal Alliance i Københavns Borgerrepræsentation. LA har dermed ikke længere repræsentanter her, efter Karina Bergmann tidligere skiftede til C.

I pressemeddelelsen på Facebook bider Partihop.dk mærke i, at det er ønsket om igen at få kolleger, der fremstår som den vægtige grund:

HEIDI WANG SKIFTER TIL VENSTRE FRA LIBERAL ALLIANCE

Liberal Alliances ene tilbageværende medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Heidi Wang, skifter per dags dato til Venstre og bliver medlem af Venstres gruppe på Rådhuset.

Heidi Wang var oprindeligt medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre, og skiftede i 2010 til Liberal Alliance, og hun vender nu tilbage

”Jeg vil fortsat kæmpe for den liberale sag, og det kan jeg bedre gøre i et fællesskab med andre partikolleger. Og Venstre er klart det parti, der ligger tættest på mine politiske standpunkter, siger Heidi Wang.

Venstre modtager nyheden om Heidi Wang med glæde og forventning. ”Vi kender Heidi som en flittig og ordentlig politiker med hjertet på det rette sted, og glæder os, til hun bliver en del af vores gruppe igen”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.